Monday, July 23, 2007

陶 傑 專 欄 : 四 支 柱 單 天 紅 雙 喜

特 首 施 政 報 告 , 聲 稱 將 香 港 的 「 經 濟 發 展 」 , 納 入 「 國 家 十 一 五 規 劃 」 。

言 猶 在 耳 , 有 報 道 指 廣 州 市 也 根 據 「 十 一 五 規 劃 」 , 發 展 為 「 南 方 國 際 物 流 中 心」,號 稱 整 合 珠 三 角 , 輻 射 東 南 亞 。 夾 在 其 中 的 香 港 , 也 自 稱 擁 有 「 金 融 、 物 流 、旅 遊、 工 商 及 專 業 服 務 」 等 「 四 大 支 柱 」 。 你 也 物 流 , 我 也 物 流 。 廣 州 南 沙 港 吞 吐量今 年上 半 年 比 同 期 激 增 兩 倍 , 香 港 要 「 納 入 十 一 五 」 , 廣 州 也 一 樣 「 十 一 五 」 ,貨源 分 薄, 重 資 源 , 兩 地 只 有 競 爭 , 並 無 「 互 補 」 。 幾 年 前 所 謂 香 港 珠 三 角 「 前 舖後居 」 的 「香 港 龍 頭 論 」 , 已 經 正 式 流 產 。

「 四 大 支 柱 」 之 中 , 金 融 一 項 尚 可 靠 大 陸 企 業 排 隊 來 港 上 市 , 硬 把 香 港 的 股 市交投催 谷 得 「 超 倫 趕 紐 」 。 然 而 全 民 勁 炒 中 移 動 , 師 奶 情 迷 中 建 行 , 香 港 回 歸 「 經濟泡 沫 」 , 《 獅 子 山 下 》 的 歌 聲 , 成 為 「 搵 笨 式 絕 唱 」 。 旅 遊 方 面 , 因 有 「 青 海 零團費大 災 難 」 , 遊 客 開 始 大 幅 下 跌 。 專 業 服 務 , 則 香 港 的 行 政 精 英 , 要 蒙 受 高 租 金之苦。

況 且 上 海 廣 州 , 「 海 歸 派 」 充 斥 , 英 文 超 卓 , 電 腦 發 達 , 只 差 中 國 大 陸 未 實 施「 英式 普 通 法 」 而 已 。 只 剩 「 物 流 」 一 項 , 忽 然 並 現 兩 個 「 國 際 物 流 中 心 」 , 香 港「 四大 支 柱 」 , 三 柱 告 急 , 只 剩 「 金 融 」 一 項 , 尚 可 「 塘 水 滾 塘 魚 」 一 段 長 時 期 。雖可成 為 「 李 小 龍 臨 終 」 之 「 金 剛 不 倒 」 擎 天 神 話 , 但 全 民 炒 股 , 地 產 輔 導 , 這 樣的「繁 榮 」 狀 態 , 與 前 殖 民 地 的 肥 彭 撤 出 時 刻 意 埋 下 的 「 經 濟 地 雷 」 不 知 有 何 分 別 ?

但 今 日 的 特 區 政 府 , 經 歷 前 董 時 代 之 「 高 科 技 港 」 一 類 假 大 空 折 騰 , 據 說 也 「回 歸務 實 」 , 但 求 「 恆 生 指 數 與 特 首 民 望 」 並 高 , 認 定 只 要 這 兩 個 Figure , 並 成「雙 插雲 」 的 景 觀 , 即 可 「 向 中 央 交 代 」 。

「 四 大 支 柱 」 , 其 實 只 剩 單 一 柱 , 而 這 一 根 會 不 會 是 隨 時 是 外 強 中 空 的 「 粉 末短 樁柱 」 , 一 旦 外 圍 氣 氛 有 何 「 依 郁 」 , 後 果 可 能 極 為 壯 觀 。 近日 開 始 連 「 鏞 記 」 、「福 臨 門 」 、 「 阿 一 鮑 魚 」 門 口 收 集 紙 皮 的 拾 荒 阿 嬸 , 也 有 開始 跟 守 門 口 的 警 衞 閒談「 買 幾 多 手 工 行 」 之 象 , 側 面 說 明 , 股 市 欣 欣 向 榮 , 全 民邁 向 均 富 。 「 四 大 支 柱」今 後 惟 有 靠 「 金 融 」 了 。

廣 州 也 說 要 打 造 「 國 際 物 流 中 心 」 , 此 一 消 息 之 震 撼 , 不 下 於 士 尼 宣 布 在 深 圳再建一 個 樂 園 。 航 運 業 巨 擘 馬 士 其 集 團 北 移 深 圳 , 美 國 的 聯 邦 快 遞 , 亦 已 與 廣 州 白雲機場 結 為 夥 伴 , 深 圳 則 聲 稱 , 五 年 後 成 為 全 球 集 裝 箱 港 口 的 第 一 位 , 剛 好 是 曾 蔭權功成 下 台 之 時 。

香 港 經 濟 逐 漸 由 「 四 大 支 柱 」 向 「 紅 雙 喜 」 過 渡 , 投 資 人 士 如 何 自 處 , 不 必 經 濟 學 家 路 , 「 市 場 」 自 有 分 數 。

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home