Tuesday, December 11, 2012

陶傑:香港人民食堂

2012年12月11日

睇完馮小剛的《一九四二》,就會明白中國人最大的恐懼就是飢餓。

所謂良心企業,講最大的良心,就是切合中國千年國情。譬如嘉道理家族的中電,鑑於物價飛漲,又有許多家庭收入微薄,但有骨氣,不領綜援,在兒女面前,實踐「貧賤不能移」之儒家家教。

咁點呢?有見及此,中電即動了慈悲心,以西方耶穌教五餅二魚精神,推出一個「有營飯堂」,結合中國大躍進時代人民食堂的經驗,十蚊即有一餐,而且食物營養足夠,有一飯、一菜、一湯,參加者只須證明到低於住戶平均收入中位數之一半,即可扶老攜幼,前來排隊交錢,十蚊就食飽。

做電力生意,是好辛苦的。發電要燒煤,煤炭被大陸搶貴價,又受環保團體監督聲討,機器又要更新。遇到梁班子不爭氣,民憤增長,電費又唔加得,一加就被梁班將民憤轉嫁入數過來。本來要去政總抗議的,經別有用心者一挑撥,變成走向電力企業門口拉橫額。

做公共企業,轉數要快。加少少電費幫補成本,就要拿番少少出來。十元營養餐,係一條出路。大陸可以參考;北京上海,只須開個人民食堂,招待民工,咪會少好多暴亂啦。

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home