Monday, July 18, 2011

生個仔黑過墨斗

(2011年07月18日)
外國通訊社報道,非洲好多國家資源豐富,近年由中海油中石油等國企大量收購,非洲大興建設土木,我國派了大量工程師及廉價勞工,過去非洲熬豬仔。成千上百之祖國壯漢,去到非洲咁遠,蘇丹、埃塞俄比亞、津巴布韋等國。貧窮落後,夜總會又冇幾間,青島哈爾濱妹去嗰度救火做生意亦來唔切,所以形成大量中國男人娶非洲黑妹做老婆,種咗好多半黑唔黃之中非混血仔女。
通訊社發表大量中非混血家庭圖片:一個中國麻甩佬娶件黑婆,生咗個半棕黑之囝囝,頭髮勁孿,之不過對眼又矇豬,膚色就黑過炭頭,口唇就厚過孖潤腸。E隻中非混血兒係我國六千年文明史上前所未見,係當代中非人民友誼之珍貴結晶,樣貌可愛,趣緻非常。
祖國男同胞遠征非洲,乜都敢試,形成大量中非混血婚姻,對港有何啟示!對於港女就係寶貴經驗。好多港女大嘆冇人要,嫁唔出去,因為四圍之港仔宅男,就係自閉唔識溝通,冇嚟浪漫。
現在唔怕,一批中男去到非洲狂娶黑妹,咁港女點解唔可以去重慶大廈,每逢夜晚挨住欄杆,都有大量烏干達版里安納度迪卡比奧或者尼日利亞版金城武,大批非洲俊男,好似夜總會咁,一字型排晒出來,有D煲煙,有D無所事事,任你打雀咁眼逐個揀。
港女經已買少見少,諗住北上搵老公,點知大量北男又西移非洲,寧願要黑妹都唔要港女,港女為求大報復,一於同歸於盡,你溝黑妹,我就搵黑仔,咁樣過多二十年,中國人下一代血統,就可以做到真Globalization,一半中、一半黑,改善體格。非洲人長跑,個個好叻,到時大量中非混血健兒,報名奧運會,就唔會好似今日得劉翔一個跑得咁淒凉。跨欄二百米,隨時由我國同非洲包攬金銀銅牌。
正所謂你做初一,我做十五。另一方面,香港宅男亦無妨參考吓祖國男人,乜都敢試之「大無謂」精神,拉大隊,過去非洲,睇吓嗰面有乜得搵食。連普通一名月入數百人民幣之廉價勞力,喺嗰度都咁多黑婆黑妹歡迎。特府時時叫香港人唔好局限喺維港咁細地方,睇來喺非洲大陸,大把蘇丹周秀娜或者剛果Angelababy,好似熟透嘅木瓜同埋香蕉,任大家狂摘。夠膽就得啦,唔知邊個夠膽行出第一步呢?

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home